Tuesday, October 7, 2014

向陽房地瓜燒

地瓜燒三重奏
2011年2月19日
http://goo.gl/yY2ME3

美味地瓜燒

10/08/2009
http://goo.gl/Q4Qatk

地瓜燒

2/24/2009
http://goo.gl/nZlMtF

【試吃】向陽房地瓜燒

7/11/2008
http://goo.gl/nERjuq

香港煨番薯 烤地瓜

煨番薯

從前中國村人常把番薯放入灶內,用剛熄滅的柴火灰爐將番薯煨熟。香港四五十年代街邊煨番薯亦是以柴火放在大圓鐵桶內煨,其後才用火力較持久的炭取代

台灣炭烤地瓜 番薯
http://easss1.blogspot.com/2011/12/blog-post_5537.html


香港煨番薯小販:
Yue Wah, Jordan MTR Nanking Street - PM
尖沙嘴天星碼頭
深水埗北河街 ???
Wong Tai Sin MTR Station, near mini-bus station
大埔墟站外
粉嶺站外百和路
鰂魚涌站外近太古坊

香港大蕃薯 台灣烤地瓜
http://vrindavan1.blogspot.com/2012/02/blog-post_06.html

香甜暖胃-煨蕃薯(烤地瓜)   
  像位於旺角的陳婆婆煨蕃薯檔,一年四季也見其蹤影。平時專賣黃蕃薯,冬天便加賣當造的紫心蕃薯。
  揀蕃薯要墜手大條、皮越皺代表煨得熟,太脹則煨得未透,若皮滲出黑糖,即糖分夠多一定美。
  在香港街頭的炒栗子和煨蕃薯多是同時賣的,有時候還會有鹽焗鵪鶉蛋賣。
地址:旺角荔枝角道19號永隆銀行門口
營業時間:11:30-18:00

旺角登打士街,
銅鑼灣渣甸坊。 
煨地瓜、Froyo

香港大蕃薯 烤台灣地瓜

大蕃薯 /椰汁大王
電話 : 90595104, 96062394 accept tel booking
台灣小食 煨番薯專門店,售賣台灣入口的黃心及紫心番薯,黃心番薯較甜,紫心番薯較香,番薯按重量計算售價。
付款方式 :現金
地址 : 太子水渠道30-32號   
http://goo.gl/0n4QhL

大蕃薯 /椰汁大王
深水埗欽州街 + Fok Wing Street 
欽州街94號地下
電話 : 90595104 accept tel booking
營業時間︰2pm -11pm
http://goo.gl/Wj5pJF

番薯放台式金屬爐煨。
爐內用炭來煨。
紅心番薯$8/100g 
黏糯香甜,滋味十足。

椰汁大王 不死之謎
http://vrindavan1.blogspot.com/2012/01/blog-post_2365.html 

人氣烤地瓜!熱辣辣烤地瓜 
「呢隻台灣烤地瓜,即係煨番薯,我喺台灣夜市食過。呢度都係用台灣番薯,仲要用炭煨,跟足台灣一模一樣!」 
是椰汁大王兼營的烤地瓜,地瓜每45分鐘出爐一次,每次只可烤廿來卅條,大家爭先排隊,怕手快有手慢無,因為賣完又要等45分鐘。未到八點,店家已貼出告示:「大番薯全部沽清」,可見相當受歡迎。 
番薯分黃心、紅心和紫心三種。黃心較甜滑,紅心則黏糯,紫心薯味濃,味道各有千秋,但一朕炭香味,極煞食。 
「台灣人鍾意將番薯雪凍,用匙羹舀嚟食,好似食雪糕咁。呢度都有攤凍番薯賣,俾人返屋企雪凍,我試過,真係好好食!」朱薰說。