Wednesday, February 25, 2015

香港圍村盆菜到會服務

八味香帝皇盆菜專門店 
盆菜勇奪香港飲食年鑑傳統盆菜大獎,明火食神金獎,獲旅發局邀請參展美酒佳餚。
屯門 山景邨熟食中心地下5-8號舖
2441 9093

大來東南筵席專家有限公司 
到會服務   
地址:香港九龍油麻地廣東道844號永發樓地舖 
預訂電話:(852) 2780 3145

南苑海鮮酒家 
圍村盆菜美食到會
新界元朗八鄉上村錦上路29A
2488 9099  

四季盆菜 Four Seasons Pun Choi 
Big Bowl Feast

輝記盆菜 廣東菜   
元朗 好順景大廈
2478 0257

大埔盆菜  中菜   
大埔 南盛街1
2653 1186

忠誠盆菜有限公司
大埔 大尾篤村
2662 6094

喜臨門盆菜食品公司   客家菜   
屯門工業中心
2468 0099

嚐回味盆菜

3488 7070